Elektromos autók, lakóautók felülvizsgálatai

Minden elektromos autó, lakóautó és lakókocsi vásárló és tulajdonos megnyugtatására.

A MEE érintésvédelmi bizottságának hivatalos álláspontja

Kérdés:

A tisztán elektromos meghajtású járművek, illetve a külső elektromos forrásról is tölthető plug in hybrid járművek időszakos műszaki vizsgáztatása alkalmával a járműnek rendelkezni kell-e érintésvédelmi bizonyítvánnyal? Továbbá: a járművekbe gyárilag beépített 230 V-os csatlakozó aljzatoknak (laptopok, kisebb hűtőberendezések, stb. számára) kell-e érintésvédelmi vizsgálat.

VÁLASZ:

A villamos jármű (ez esetben a hagyományos értelemben vett, közúton közlekedő „autószerű” jármű) a kisfeszültségű direktíva hatálya alá tartozik, azaz a 23/2016.(VII.7.) NGM jogszabály vonatkozik rá, tehát CE-jelöléssel kell azokat forgalomba hozni. (A rendelet 1. melléklete felsorolja a rendelet hatálya alá nem tartozó kilenc féle terméket és jelenséget, ezek között nem szerepel a villamos jármű.) Egy komplett, készre szerelt termékről van szó, ahhoz hasonlóan, mint pl. egy villamos fűnyíró gép. Ennek a vásárlásakor sem kell külön jegyzőkönyvet kiállítani a védővezető folytonosságáról a kereskedőnek, vagy a vevőnek! Új jármű esetében a termék áramütés elleni védelmének vizsgálatát is magába foglaló teljes körű vizsgálatot a gyártónak kell elvégeznie és dokumentálnia (beleértve a gépjárműbe épített ~230 V-os csatlakozó aljzatokat is!), és nem az üzembe helyezőnek!

Az üzemelő villamos hajtású autók időszakos műszaki felülvizsgálatát, gyakoriságát, tartalmát, módszereit és eszközeit a gyártó előírási alapján célszerű meghatározni – összhangban a közlekedési Hatóság szerinti általános közlekedésbiztonsági célú gépjármű műszaki ellenőrzésekkel. A 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet 9 §. (3) bekezdése kimondja, hogy: „A villamos meghajtású, valamint villamos berendezéssel felszerelt járműnek meg kell felelnie a vonatkozó érintésvédelmi előírásoknak.” De: Ezt a feltételt elsősorban a gyártónak kell teljesítenie. Jelenleg – tudomásunk szerint – nincs olyan jogszabály vagy szabvány, amely előírná a villamos járművek rendszeres érintésvédelmi ellenőrzését. Jelenleg ennek sem jogi, sem műszaki, sem személyi feltételei sincsenek biztosítva. (Ha idővel jogszabályi szabályozással létrejön egy ilyen rendszeres felülvizsgálati kötelezettség, akkor ezt véleményünk szerint a rendszeres gépjármű műszaki felülvizsgálattal együtt kellene megoldani a felülvizsgáló szerviznek – és nem az autóst elküldeni egy igazolásért – ahogy ez napjainkban jogalap nélkül történik!)

Jelenleg Magyarországon érvényes létesítési és termék szabványok vonatkoznak a villamos járművekre, illetve kapcsolatosak velük. Az érvényes létesítési szabvány: MSZ HD 60364-7-722:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Villamos járművek táplálása (IEC 60364-7-722:2015, módosítva) (Angol nyelvű!) A szabvány részletes követelményeket tartalmaz a töltőállomások és a töltőkábelek villamos kivitelére, a töltési módokra, a mechanikus és villamos védelmekre: túláramvédelemre és az áramütés elleni védelemre. A töltőállomások gyártói és kivitelezői ismerik e szabványt és ennek megfelelően készítik és telepítik e berendezéseket. Ezekkel tehát nincs semmi probléma ebből a szempontból. Ezek rendszeres szabványossági felülvizsgálatát a hatályos OTSZ és a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet kötelezően előírja 3 évenként, tehát e berendezések igénybevétele, állapota, elhasználódása is ellenőrizve van. A termékszabványok főleg a csatlakozó elemekre vonatkoznak. E szabványokat elsősorban az ilyen termékeket gyártóknak és a vizsgáló intézeteknek kell figyelembe venni. A – 2 – 23/2016.(VII.7.) NGM jogszabály vonatkozik e termékekre és CE-jelöléssel kell ezeket forgalomba hozni.

A villamos jármű villamos szerelését és vizsgálatait, illetve ezekről jegyzőkönyv, dokumentáció kiállítását megfelelő erősáramú szakképzettségű és gyakorlattal rendelkező, villanyszerelő, technikus vagy villamosmérnök képesítéssel rendelkező személy végezheti. Fontos e személyek kioktatása e munka ismeretére és veszélyeire, valamint e feszültség alatt és közelében munkák átgondolt megszervezésére az MSZ 1585 szabvány alapján! Feltétlen szükséges a villamos járművekkel foglakozó autószerelőknek, szervizdolgozóknak az erősáramú szakképzettség megszerzése és folyamatos tovább képzése. Javasolható a villamos járműveket vezetők ilyen irányú kioktatása is, főleg a rendkívüli helyzetek esetére. Mindezek természetesen a közlekedési Hatóság által közölteken túlmenően (nem azok helyett) értendők!