EPH jegyzőkönyv készítése gázszolgáltató részére

 

Kedves látogató!

Az Egyenpotenciálra hozó hálózat (EPH) ellenőrzését és a gázszolgáltató részére jegyzőkönyv készítését a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet  írja elő.

 Minden új épület gázcsőhálózatának üzembe helyezése, meglévő épület gázhálózatra csatlakozása, meglévő gázhálózat átalakítása, bővítése alkalmával EPH felülvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíteni a gázszolgáltató részére.

4.2.7. Gázfogyasztó készülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása 

a)       Olyan gázfogyasztó készülék, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, és áram felvétele nem éri el a 30 A áramerősséget, a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható, amelyet testzárlat esetében (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző táplálásba iktatott) 30 mA érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködően lekapcsol.

b)       Olyan gázfogyasztó készüléknél, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, a gázfogyasztó készülék közelében az áramkörbe iktatott hárompólusú (2s+f) megszakítóval vagy dugós csatlakoztatóval biztosítani kell a villamos hálózatról való leválasztás lehetőségét.

c)        Olyan gázfogyasztó készüléknek, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, a testet – csak szerszámmal bontható módon – össze kell kötni a villamos hálózat érintésvédelmi védővezetőjével. Ha a villamos csatlakoztatás dugós csatlakozóval van megoldva, akkor ez az összekötés a dugós csatlakozó védőérintkezőjével legyen megoldott.

d)       Olyan gázfogyasztó készüléket, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gázcső hálózat be van kötve az épület egyen-potenciálra hozó (EPH) hálózatba. Épületen belül új gázcsőhálózat esetében ellenőrizni kell az EPH csomópontot, illetve a gázcsőhálózatnak ezzel való összekötését. Gázfogyasztó készüléknek meglévő csőhálózatra való csatlakoztatása esetén azonban ennek ellenőrzése elhagyható.

 

 Mi miben tudunk segíteni:

– A vizsgálatokat több éves szakmai tapasztalattal és minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük.

– Minősítő iratokat két eredeti példányban készítjük mely minden esetben, tartalmazza egyenként a mérőpontokat táblázatos formában, valamint a könnyű rendszerezés segítésére egyedi sorszámmal. Minősítéseket megrendelő telephelyén nyújtjuk át, illetve postázzuk.

– Igény esetén Adobe -pdf formátumban illetve digitális (CD/DVD/e-mail) formátumot is tudunk biztosítani.

– Az árajánlat készítésénél figyelembe vesszük az együttesen megrendelt egyéb vizsgálatokat.

– Kivitelezőknek folyamatos kedvezményeket biztosítunk keretszerződés formájában. Továbbá igyekszünk segíteni munkájukat már az építés előkészítő és építési folyamatában is, hogy a lehető leggördülékenyebb és ez által legjobb ráfordítási hatásfokkal gyors átadás átvételt tudjanak produkálni megrendelőjük felé.