Szabványok, rendeletek

 

Katasztrófavédelem műszaki irányelvei:

Munkavédelem honlapja:

 

Törvények, Rendeletek, Műszaki irányelvek:

 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ): Itt olvasható
 • TvMI 20170703 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, a katasztrófavédelem felülvizsgálati és karbantartási irányelvei: Itt olvasható
 • TvMI 20160701 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, a katasztrófavédelem erősáramú berendezések, villámvédelmi és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem irányelvei: Itt olvasható
 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.: Itt olvasható
 • 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet, az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről: Itt olvasható
 • 1993. évi XCIII. törvény, a munkavédelemről.: Itt olvasható

 

Szabványok:

A teljesség igénye nélkül a villamos hálózatra vonatkozó általánosan alkalmazott szabványok:

 • MSZ 1585:2016 „Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései)” című szabványt.
 • MSZ 2364/ MSZ HD 60364 fejezetei:
 • MSZ HD 60364-1:2009 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások
 • MSZ 4851/1-88. Érintésvédelmi mérések.
 • MSZ 4851/2-90. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ 4851/3-89. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ 4851/5-91. Védővezető nélküli érintésvédelem vizsgálata
 • MSZ EN 61557-1: 2007. Érintésvédelmi mérések.
 • MSZ EN 61557-2: 2007. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ EN 61557-3: 2007. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ EN 61557-4: 2007. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ HD 60364-4-41:2018 4-41. rész: Áramütés elleni védelem
 • MSZ HD 60364-4-42:2015 4-42. rész: Hőhatások elleni védelem
 • MSZ HD 60364-4-43:2016 4-43. rész: Túláramvédelem
 • MSZ HD 60364-442:2015 44. kötet: Túlfeszültség-védelem. 442. főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén
 • MSZ HD 60364-4-443:2016 4-44. rész: Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem
 • MSZ 2364-450:1994 45. kötet: Feszültségcsökkenés-védelem
 • MSZ 2364-460:2002 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás
 • MSZ HD 60364-5-51:2010 5-51. rész: Általános előírások
 • MSZ HD 60364-5-52:2011 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek
 • MSZ HD 60364-5-53:2015 523. főfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai
 • MSZ 2364-537:2002 53. kötet: Kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 537. főfejezet: A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei
 • MSZ HD 60364-5-54:2012 5-54. rész: Földelőberendezések és védővezetők
 • MSZ HD 60364-5-559:2013 55. kötet: Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések
 • MSZ HD 60364-6:2017 6. rész: Ellenőrzés
 • MSZ EN 60204-1:2010: Gépi berendezések biztonsága
 • MSZ EN 60269-2:2014: Kisfeszültségű biztositok
 • MSZ EN 60529: 2015: Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok
 • MSZ EN 61557-1:2007: Általános követelmények
 • MSZ EN 61140:2003: Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok

 

A teljesség igénye nélkül a villamos berendezésekre vonatkozó általánosan alkalmazott szabványok:

 • MSZ EN 50106:2009 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága.
 • Az EN 60335-1 és az EN 60967 hatálya alá tartozó készülékek darabvizsgálatainak egyedi szabályai
 • MSZ EN 50110-1:2013 Villamos berendezések üzemeltetése
 • MSZ EN 60745 szabványsorozat: Villamos motoros kéziszerszámok biztonsága
 • MSZ EN 60034 sorozat Villamos forgógépek
 • MSZ EN 60065:2017 Audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek.
 • Biztonsági követelmények
 • MSZ EN 60204 sorozat Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei
 • MSZ EN 60309 sorozat Csatlakozó dugók, csatlakozóaljzatok és csatlakozó eszközök
 • ipari célra
 • MSZ EN 60320 sorozat Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra
 • MSZ EN 60335 sorozat Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága
 • MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok
 • MSZ EN 60598 sorozat Lámpatestek
 • MSZ EN 60799:2000 Villamos szerelési anyagok. Készülék csatlakozó készletek
 • és összekötő készülék csatlakozó készletek
 • MSZ EN 60950 szabványsorozat Információtechnikai berendezések.
 • MSZ EN 60968:2015 Beépített előtétes lámpák általános világítási célra. Biztonsági követelmények
 • MSZ EN 61010 sorozat Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek
 • biztonsági előírásai
 • MSZ EN 61242 szabványsorozat Villamos szerelési anyagok. Vezetékdobos hosszabbítók
 • háztartási és hasonló célokra
 • MSZ EN 61316:2000 Vezetékdobos hosszabbítók ipari célra
 • MSZ EN 61549:2013 Különféle lámpák
 • MSZ EN 61557 sorozat Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű
 • elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések
 • MSZ EN 61558 sorozat Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága
 • MSZ EN ISO 3740; 3746 Hangteljesítményszint meghatározása
 • MSZ 1585:2016 Erősáramú Üzemi Szabályzat
 • MSZ 4851/1-88. Érintésvédelmi mérések.
 • MSZ 4851/2-90. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ 4851/3-89. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ 4851/5-91. Védővezető nélküli érintésvédelem vizsgálata
 • MSZ EN 61557-1: 2007. Érintésvédelmi mérések.
 • MSZ EN 61557-2: 2007. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ EN 61557-3: 2007. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ EN 61557-4: 2007. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek, mérések.
 • MSZ HD 60364-4-41:2018 4-41. rész: Áramütés elleni védelem
 • MSZ HD 60364-4-42:2015 4-42. rész: Hőhatások elleni védelem
 • MSZ-05-40.0450:1991 Forgógépek javítás utáni vizsgálatai